Vrijzinnig Mechelen

De vzw Vrijzinnige Gemeenschap Mechelen, verkort Vrijzinnig Mechelen vzw, is een overkoepelende regionale organisatie voor alle vrijzinnigen uit de regio Mechelen.

Deze vzw is opgericht in het kader van de dienstverlening van de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België volgens de wet dd. 21/06/2002.

Zij heeft als taak de belangen van de vrijzinnig humanisten te behartigen en de vrijzinnigen te informeren of bij te staan waar nodig. Naast een dienstverlenende functie en belangenbehartiging is er ook een actieve ledenwerking.

Vrijzinnig Mechelen bestaat uit verschillende ledencellen waaronder Volwassenenvorming, Grijze Geuzen en Singles.

In de regio Mechelen zijn de plaatselijke afdelingen Vrijzinnig Rumst en Vrijzinnig Katelijne-Waver ook opgenomen als een kern van Vrijzinnig Mechelen.

Elke ledencel richt autonoom activiteiten in en bereikt een specifiek doelpubliek. Meer informatatie hierover vindt u onder de rubriek kernen.

Het denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma,
noch aan een partij,
noch aan een hartstocht,
noch aan het belang,
noch aan een vooroordeel,
noch aan om ’t even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf,
want zich onderwerpen betekent
het einde van alle denken.

H. Poincaré

Blijf op de hoogte en surf naar de rubriek nieuws