Interessante informatie

Negatieve wilsverklaring of ‘het levenstestament’

Een arts moet steeds jouw toestemming hebben om een behandeling op te starten. Je kan behandelingen ook weigeren, zelfs indien je niet meer in staat bent het zelf te vragen. Je kunt hiervoor een ‘negatieve’ wilsverklaring opstellen (vroeger ook nog ‘levenstestament’ genoemd). Lees meer.

Orgaandonatie

Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie. Het is een van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het de dood overstijgt. Wat is er mooier dan de verzoening van een sterfgeval met een teken van solidariteit? Je eigen dood inzetten voor het leven van anderen, dat is het unieke gebaar van orgaandonatie. Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors om aan de behoefte in België te voldoen.

Download het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie, print het uit, vul het in en geef het af aan de dienst bevolking van uw gemeente. De gemeente stuurt het formulier dan door naar het Nationaal Register.

Wat betekent Kerkuittreding?

Mensen die afstand willen nemen van het rooms-katholieke geloof of kiezen voor een filosofische overtuiging kunnen dit o.m. doen door zich buitenkerkelijk op te stellen. Een andere mogelijkheid is door daadwerkelijk uit de Kerk te treden. Lees meer.

Een verzoek tot morele bijstand in het ziekenhuis of het rust- en verzorgingstehuis.

Een opname in het ziekenhuis, een bejaarde die zo hulpbehoevend wordt dat thuisblijven niet meer kan, een resident van een rusthuis die weinig sociale contacten heeft en veelal alleen op de kamer blijft,… het zijn situaties, waarin u allicht aspecten herkent uit de eigen familie- of vriendenkring. Maar wat vele mensen niet weten is dat wie opgenomen wordt in een ziekenhuis of rusthuis, naast de zorg van het personeel ook een beroep kan doen op een ‘geestelijke verzorger’. Lees meer.