Wilsverklaringen

Wilsverklaring tot euthanasie

De wet voorziet de mogelijkheid om bij leven en welzijn een wilsverklaring op te stellen waarin men vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien men door ziekte of ongeval wordt getroffen, daardoor een ernstige en ongeneeslijke aandoening krijgt en op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Lees meer…

Registratie Wilsverklaring tot euthansasie via het Vrijzinnig Centrum De Schakel Mechelen.

Wilsverklaring tot crematie

Wanneer een persoon wenst gecremeerd te worden, kan hij/zij dit laten registreren bij de ambtenaar van de Burgelijke stand op het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Bij overlijden wordt automatisch de begrafenisondernemer op de hoogte gesteld van deze wilsverklaring. Hier kan u het formulier downloaden.