Kernen

De vzw VRIJZINNIG MECHELEN is gegroeid uit de bestaande vrijzinnige verenigingen actief in de regio Mechelen. Zij liggen aan de basis van onze vereniging en vormen de fundering ervan. Zij zijn de onmisbare schakel tussen de vereniging en het individuele lid.

De kernen maken deel uit van VRIJZINNIG MECHELEN vzw en vallen voor hun organisatie, financiën en ledenadministratie onder onze vereniging. Voor hun activiteiten en acties werken zij autonoom maar worden bijgestaan door een verenigingsraad.

De Algemene Vergadering van onze vereniging wordt gevormd door de afvaardiging van alle kernen. Elke kern stelt daarvoor autonoom zijn afgevaardigden aan.

 
KERN of CEL Verantwoordelijke Contactgegevens
Vrijzinnig Rumst Bart Peeters ovm.rumst@vrijzinnigmechelen.be
Singles singles@vrijzinnigmechelen.be
Vrijzinnig Katelijne-Waver Monique Loyez kern.skw@vrijzinnigmechelen.be
Grijze Geuzen Mechelen Rita Drieghe grijzegeuzen@vrijzinnigmechelen.be
Volwassenenvorming Josiane Rombauts volwassenenvorming@vrijzinnigmechelen.be