Kern Grijze Geuzen

De kern Grijze Geuzen Mechelen wil de “vrijzinnige 50-plussers” verenigen met als doel een zinvolle vrijetijdsbesteding te realiseren.

Vanuit een humanistisch vrijzinnige visie willen de Mechelse Grijze Geuzen vooral een ontmoetingsgelegenheid bieden. Dit door ondermeer:

  • voordrachten bij te wonen;
  • genieten van de SeniorenPub, elke eerste donderdag van de maand
  • tentoonstellingen te bezoeken;
  • accenten te leggen op het beleidsvlak;
  • aandacht te vragen voor seniorenproblematiek.

De Grijze Geuzen hebben de voorbije jaren tal van activiteiten georganiseerd, zoals lezingen over allerhande sociale en culturele thema’s, etentjes, uitstappen,…

De activiteiten gaan door in het Vrijzinnig Centrum De Schakel – Steenweg 32 – 2800 Mechelen (aan Grote Markt achter standbeeld van Margareta).

Telefonisch te bereiken op 015 21 24 71 of via email: grijzegeuzen@vrijzinnigmechelen.be

In principe komen we elke eerste donderdag en derde dinsdag van de maand vanaf 14u00 bijeen. De toegang is vrij voor alle belangstellende 50-plussers. Info over de activiteiten vind je op de activiteitenkalender.

Vrijzinnige 50+er? Kom ook eens kennis maken met onze werking!

INLICHTINGEN:

  • Rita Drieghe 015 21 85 21