Kern volwassenvorming

Deze kern groepeert mensen met een vrijzinnige levenshouding en ijvert voor een pluralistische samenleving.

Zij wil de mens steunen in het ontwikkelen van zijn levenshouding. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van overgeleverde waarden en normen, maar men probeert, zonder vooroordelen, te komen tot het uitbouwen van een eigen kijk op het leven en de maatschappij met ruimte voor elke levenshouding.

Zij ijvert tevens voor de erkenning van de humanistische levenshouding in alle levensbeschouwelijke en ethische aangelegenheden

Als activiteiten organiseert deze kern regelmatig voordrachten rond actuele of ideologische thema’s.