Vrijzinnige waarden

Zelfbeschikking, redelijkheid, openheid en solidariteit.

Met deze 4 waarden willen we jou als vrijzinnige, die voor zichzelf een weg zoekt in de ingewikkelde activiteit die ‘leven’ heet, een kader aanreiken van hedendaagse vrijzinnige-humanistische kernwaarden en normen.

Zijn ze uniek? Zeer zeker niet. Veel christenen, boeddhisten, joden en islamieten kunnen zich er waarschijnlijk ook voor een groot stuk in vinden. Het zijn immers menselijke waarden, gericht op een voor iedereen leefbare samenleving. Maar als geheel zal het voor gelovigen moeilijker liggen. Een vrijzinnige steunt namelijk voor zijn of haar levensbeschouwing op zichzelf en op zichzelf alleen.

Zelf verantwoordelijkheid opnemen en zelf zoeken naar zin, dát is het verschil. In ieder van de onderstaande waarden vindt je dan ook deze benadering terug.

Tenslotte is het kader is noch absoluut, noch te nemen of te laten. Het zijn kapstokken waaraan iedere vrijzinnig-humanist zijn of haar versie van waarden kan aan ophangen. Het is eigen aan de vrijzinnigheid dat ieder individu de omgang met de anderen en met de wereld persoonlijk inkleurt.

En dit in ontmoeting met andersdenkenden. Eenheid in verscheidenheid, daar blijven we naar streven.

Wij hopen dat onze keuze van waarden en de beschrijving ervan, inspirerend kan werken.

 

Verken hier de vrijzinnige waarden.