Het tweemaandelijkse tijdschrift De Schakel is een publicatie van het Vrijzinnig Centrum De Schakel Mechelen, onder de auspiciën van de Unie Vrijzinnige Verenigingen en wordt verzonden naar leden van vrijzinnige verenigingen.

Dit ledenblad geeft in hoofdzaak weer wat er leeft in de vrijzinnige gemeenschap in de regio Mechelen.

Lezers ‘aan het woord’

In de ‘Schakel’ komen lezersbrieven kort aan bod. Hier, op de pagina Lezers ‘aan het woord‘, kunt u de volledige teksten lezen. Hou je vooral niet in om ook een lezersreactie neer te schrijven en te mailen naar hoger vermeld emailadres.