Lid worden

Naast de belangenverdediging van ons gedachtegoed, willen wij u, vrijzinnige, informeren, bijstaan, en waar nodig, helpen.

Uw lidmaatschap steunt ons hierbij en biedt ons de kans u een nog betere service te bieden.

“Vrijzinnig Mechelen” is een regionaal overkoepelende organisatie waar, naast de Mechelse cellen volwassenenvorming,  grijze geuzen, Comité FVJ en singles, ook de lokale afdelingen van Vrijzinnig Katelijne-Waver en Vrijzinnig Rumst onder ressorteren.

Er bestaan twee soorten leden nl. deze van “Sympathisant-lid”  en “Steunend lid“.

Elk lidmaatschap geeft recht op onze lokale dienstverlening en een abonnement op het regionaal vrijzinnig tijdschrift “De Schakel” en de nieuwsbrieven.

Een “Sympathisant-lid” hoeft geen jaarlijks lidgeld te betalen, maar zal bij een lezing/activiteit wel een bijdrage moeten voldoen.

Een “Steunend lid” dient minimaal € 10.00 per persoon, per jaar, te voldoen en dient dan geen bijdrage te betalen voor het bijwonen van activiteiten en krijgt ook nog extra voordelen bij andere initiatieven.

Door onze krachten te bundelen, streven wij naar een grotere dienstverlening voor onze leden uit de ganse Mechelse regio.

 

Lidmaatschap 2024

 
Type lidmaatschap Inclusief Lid worden
Symp gratis   Lid- Sympathisant   info en tijdschrift Lid worden
  Steun Minimum € 10,00 Steunend lid info/tijdschrift, gratis activiteiten, extra voordelen Lid worden

INFORMATIE

E: ledenadm@vrijzinnigmechelen.be
T: +32 15 27 00 28 of +32 478 39 55 85

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door vzw Vrijzinnig Mechelen, Ondernemersnummer BE0867.333.418, met zetel te Mechelen – Steenweg 32 – email: secretaris@vrijzinnigmechelen.be, voor het ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en werking (marketing), op basis van ons gerechtvaardigd belang om het vrijzinnig gedachtegoed te verdedigen en uit te stralen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op secretaris@vrijzinnigmechelen.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.vrijzinnigmechelen.be.