Gebruik lokaal

Het Vrijzinnig Centrum DE SCHAKEL staat als locatie ter beschikking van de vrijzinnige organisaties en personen.

Vrijzinnige verenigingen kunnen gebruik maken van de accomodatie voor het inrichten van voordrachten, bijeenkomsten, tentoonstellingen,….

De lokalen staan ten dienste voor het houden van vrijzinnige plechtigheden, familiebijeenkomsten, ….

Tevens wordt er aan vrijzinnige kunstenaars de mogelijkheid geboden om hun werken voor een bepaalde periode tentoon te stellen.