Feest vrijzinnige jeugd

In 1960 ging in Mechelen het 1ste Feest van de Vrijzinnige Jeugd door in de toenmalige Beethovenkelder. De archieven vermelden een 20-tal enthousiaste deelnemers. Sindsdien werd elk jaar in de maand mei een dergelijk feest georganiseerd. In de loop der jaren wijzigde de locatie van dit feestelijke gebeuren: na de oude en de nieuwe stadsfeestzaal ging de plechtigheid door in zaal TheAtrium (en in 2012 gaat deze door in Perron M). Tegelijkertijd groeide ook het aantal deelnemers. Sommige jaren telden we meer dan 100 deelnemers.

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd is steeds een “vrijzinnig” feest geweest. Er worden geen beloften afgedwongen van de jongeren of van hen die hen omringen. Als vrijzinnigen willen we immers niets liever dan dat deze kinderen uitgroeien tot zelfstandig en kritisch denkende vrouwen en mannen. Dat is de essentie van het vrijzinnig humanistisch denken dat gesteund is op Vrij Onderzoek.

Als voorbereiding op deze plechtigheid maken de deelnemers op de zaterdag vooraf aan de plechtigheid een avontuurlijke uitstap onder begeleiding van de leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Na de plechtigheid op zondag wordt een receptie aangeboden door Vrijzinnig Mechelen.

Voor vele oud-feestelingen is “hun” feest een onvergetelijke gebeurtenis. En elk jaar opnieuw is het de beurt aan een nieuwe groep jongeren om hun overstap naar jongvolwassenheid te vieren. Dan vindt er opnieuw het Feest van de Vrijzinnige Jeugd Mechelen plaats.

De kinderen die de cursus niet-confessionele zedenleer volgen in het 6de leerjaar van de basisschool ontvangen automatisch een uitnodiging via hun leerkracht moraal. Uiteraard zijn ook sympathisanten welkom op de plechtigheid en de receptie.

Het Feest Vrijzinnige Jeugd 2010

Het 51ste Feest Vrijzinnig Jeugd ging door op zondag 30 mei 2010.

Terug naar Feest Vrijzinnige Jeugd