Lid worden

Naast de belangenverdediging van ons gedachtegoed, willen wij u, vrijzinnige, informeren, bijstaan, en waar nodig, helpen.

Uw lidmaatschap steunt ons hierbij en biedt ons de kans u een nog betere service te bieden.

“Vrijzinnig Mechelen” is een regionaal overkoepelende organisatie waar, naast de Mechelse cellen volwassenenvorming, ouderwerking, grijze geuzen, Comité FVJ en singles, ook de lokale afdelingen van Vrijzinnig Katelijne-Waver en Vrijzinnig Rumst onder resorteren.

Er bestaan twee soorten lidgelden nl. deze van individueel lidmaatschap en het gezinslidmaatschap.

Elk lidmaatschap geeft recht op onze lokale dienstverlening, reductie op onze betalende activiteiten (zo aangekondigd) en een abonnement op het vrijzinnig ledenblad “De Schakel”.

Door onze krachten te bundelen, streven wij naar een grotere dienstverlening voor onze leden uit de ganse Mechelse regio.

Als je nu je ledenbijdrage betaald, ben je lid tot eind 2019!

Lidmaatschap 2019

 
Type Lokaal lidmaatschap Inclusief Lid worden
Ind € 8,00 Individueel lidmaatschap Abon. “De Schakel” Lid worden
Gez € 14,00 Gezinslidmaatschap Abon. “De Schakel” Lid worden

 

INFORMATIE

E: ledenadm@vrijzinnigmechelen.be
T: +32 15 27 00 28 of +32 478 39 55 85

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door vzw Vrijzinnig Mechelen, Ondernemersnummer BE0867.333.418, met zetel te Mechelen – Steenweg 32 – email: secretaris@vrijzinnigmechelen.be, voor het ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en werking (marketing), op basis van ons gerechtvaardigd belang om het vrijzinnig gedachtegoed te verdedigen en uit te stralen.Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op secretaris@vrijzinnigmechelen.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.vrijzinnigmechelen.be.