Lid worden

Via storting op bankrekeningnr. BE76 0014 1533 6595 van de ledenrekening van de vzw Vrijzinnig Mechelen.Door overhandiging van de gewenste som aan de leerkracht moraal/bestuurslid.

IK KIES VOOR LIDMAATSCHAP
Individueel lidmaatschap - € 7,00Gezinslidmaatschap - € 12,00

NUTTIGE INFORMATIE