Nieuws

Corona legt onze activiteiten lam tot eind april 2020!

Zoals reeds in de media vermeld dienen we ‘in ons kot te blijven’ en zijn alle bijeenkomsten niet toegelaten. Zo ook de diverse activiteiten die onze vereniging inricht en de andere die in onze lokalen te Mechelen en Katelijne Waver doorgaan.

We houden jullie op de hoogte indien de toestand wijzigt.

Hou je gezond in deze virus-tijden.

22/02/18: Nieuwe privacywetgeving

Het is ook al de media gekomen, vanaf mei 2018 dienen alle verenigingen en bedrijven in regel te zijn met de nieuwe wetgeving omtrent de privacy van gebruikers van websites, maar ook omtrent het gebruik van de privacygegevens van de leden en vrijwilligers van verenigingen.

Vrijzinnig Mechelen zal dan ook binnenkort een stappenplan opmaken en via diverse kanalen haar leden hieromtrent informeren. Wordt dus vervolgd.

15/02/18: Onze website in een nieuw kleedje

Na een tiental jaar was onze website even aan een nieuw kleedje toe.

De inhoud is quasi gebleven omdat we nog steeds goede informatie willen geven aan onze gebruikers. Wie verdere suggesties heeft, steeds welkom om ons hierover te berichten via secretaris@vrijzinnigmechelen.be.

05/03/17: Opening van nieuw ‘VC De Schakel’

De oude locatie in de Guldenstraat werd verlaten en we het VC De Schakel is verhuisd naar de Grote Markt, juist achter het standbeeld van Margaretha van Oostenrijk. Officieel adres is nu Steenweg 32 – 2800 Mechelen.

Vanaf zondag 5 maart 2017 gaan alle activiteiten van de vrijzinnige verenigingen in dit nieuw lokaal door.