Vrijzinnige waarden in woorden

Zelfbeschikking – Ik geloof in de mens, niet in god.

Een vrijzinnig humanist (m/v) probeert zelf zijn leven zin te geven zonder beroep te doen op ‘hogere machten’ die dicteren hoe te leven.

Hij is verantwoordelijk voor de keuzes die hij in zijn leven maakt. Dit vereist evenwel een duidelijke scheiding tussen religieuze levensbeschouwing en het gemeenschappelijk referentiekader van waarden van onze samenleving.

Een vrijzinnig-humanist heeft geen pasklaar antwoord op ieder probleem. In iedere specifieke situatie (burenruzie, culturele tegenstellingen, euthanasie, opwarming van de aarde, de wereldwijde energieproblematiek, hongersnood, rampen, …) tracht hij ‘het goede’ zelf te bepalen en na te streven.

Redelijkheid – Ik denk rationeel vanuit het hart.

Wat is essentieel wanneer ik geconfronteerd wordt met een probleem? Een kritisch-redelijke benadering met gevoel.

Een vrijzinnig humanist (m/v) denkt kritisch: hij gebruikt de rede en aanvaardt geen opgelegde waarheden. Hij weet ook dat zijn eigen waarheid nooit absoluut kan zijn. En hoewel niét godsdienstig, is er mogelijk plaats voor spiritualiteit, met aandacht voor overgangsritualen die belangrijke veranderingen in het mens-zijn markeren.

De rede van de vrijzinnig-humanist werkt niet zoals een computer. In tegenstelling tot deze laatste weet hij dat de mens meer is dan zijn verstand alleen (verdriet, verliefdheid, ervaring krijgen, gelukkig zijn, …), en dat het leven een groeiproces is dat in fasen verloopt.

Openheid – Verandering schrikt mij niet af.

De wereld veranderd voortdurend en snel. Hoe ga ik daar mee om? Met een onbevangen houding!

Een vrijzinnig humanist (m/v) is nieuwsgierig en wil leren. Hij luistert naar anderen zonder zijn eigen principes uit het oog te verliezen. Van die andere verwacht hij dan ook eenzelfde respect en luisterbereidheid. Ieder gesloten extremisme zal hij bestrijden.

Eerder dan zich er angstvallig voor af te sluiten zal de vrijzinnig-humanist maatschappelijke veranderingen kritisch onderzoeken. Hij zal nadenken over de mogelijke gevolgen voor mens en milieu (energiecrisis, religieus extremisme, …) en zal ze in een open dialoog bespreken met anderen. Het blijft hierbij niet allen bij vrij denken en praten, een vrijzinnig humanist voegt de daad bij het woord!

Solidariteit – Onverschilligheid is aan mij niet besteed.

Er is verdorie nog teveel onrecht, te veel nood! Hoe ga ik hier mee om? Door daadwerkelijk kansen te creëren voor iedereen.

Een vrijzinnig humanist (m/v) benadert de wereld als geheel. De toekomst voor onszelf krijgt pas zin indien we dat zó realiseren dat ook de toekomst van anderen wordt verzekerd. Hierbij dienen niet alleen theoretische rechten worden vastgelegd, maar moeten reële kansen worden aangeboden om die rechten te concretiseren.

Het is niet omdat iemand een recht heeft, dat hij/zij daar ook gebruik van kan maken. Hongersnood los je niet op met recht op eten.

 

Ten geleide.