Wat doet Vrijzinnig Mechelen vzw

Vrijzinnig Mechelen is een overkoepelende lokale organisatie voor alle vrijzinnigen uit de regio Mechelen. Haar belangrijkste taken zijn:

  • initiatieven nemen die bijdragen tot het vormen van een Mechelse regionale vrijzinnig humanistische gemeenschap;
  • de morele en vrijzinnige dienstverlening ondersteunen;
  • het bekendmaken van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed;
  • de belangen van de vrijzinnig humanisten behartigen naar de lokale en regionale overheden.

Concreet zijn we o.m. actief op volgende domeinen:

DIENSTVERLENING

Informatie en advies

Het vrijzinnig centrum DE SCHAKEL stelt een voltijdse vrijzinnig humanistisch consulent te werk. Zijn taak bestaat uit het ondersteunen en uitbouwen van de vrijzinnige gemeenschap in de regio. Bij hem kun je terecht voor al je vragen over het vrijzinnig humanisme in het algemeen en over de vrijzinnig werking in het Mechelse.

Bibliotheek

De bibliotheek in het vrijzinnig centrum DE SCHAKEL heeft als eerste doelgroep de leerkrachten niet-confessionele zedenleer uit de Mechelse regio en bij uitbreiding alle leden van Vrijzinnig Mechelen. Naast algemene werken over het vrijzinnig humanisme vind je er voornamelijk pedagogische literatuur, praktische schoolboeken, educatieve pakketten en relevant audiovisueel materiaal op DVD. Lees meer…

Dienst Wilsverklaring tot euthanasie

Euthanasie is in België onder strikte voorwaarden toegelaten. De wet zegt dat de patiënt uitdrukkelijk en herhaald om euthanasie moet verzoeken. Maar wat als je niet meer in staat bent deze wil te uiten? Dan is euthanasie niet mogelijk. Tenzij je een “wilsverklaring tot euthanasie” hebt opgesteld. Lees meer…

Tijdschrift ‘De Schakel’

De Schakel verschijnt tweemaandelijks en staat boordevol informatie over de vrijzinnige gemeenschap in de regio Mechelen en Willebroek. Lees Meer…

VORMINGSAANBOD

Café Parole daagt je uit

Parole staat voor het gesproken woord. Parole doet denken aan praten, discussiëren, roepen, babbelen, kletsen,… Geen gewone café-avonden dus, maar één voor één boeiende gespreksavonden met een deskundige spreker aan het woord. Hij/zij ontwikkelt een boeiende en uitdagende stelling rond een bepaald thema en daagt u uit om te reageren, te discussiëren en te luisteren naar anderen. (i.s.m. Vorming Plus regio Mechelen)

Literaire Apero

Op regelmatige basis nodigen we op een zondagochtend een interessante spreker uit die iets zinnigs te zeggen heeft over een bepaald boek. Geen droge uiteenzettingen, maar gesprekken met het publiek over boeken en mensen. De deuren gaan open om 10u30. Vanaf 11u00 dialogeren we met een spreker en om 12u00 is het napraten met een zondagsaperitief. (I.s.m. het Willemsfonds afdeling Mechelen en boekhandel ‘De Zondvloed’)

Vrijzinnigheid en andere levensbeschouwingen

Vrijzinnigen leven niet op een eiland. Met respect voor ieders eigenheid organiseert Vrijzinnig Mechelen op regelmatige tijdstippen lezingen over andere levensbeschouwingen. Van Boeddha’s verlichting tot Wicca’s rituelen: alles kan aan bod komen.

Deze en andere activiteiten vind je terug in de activiteitenkalender.